تضمین خرید تابلو فرش های بافته شده
تضمین خرید تابلو فرش های بافته شده

به نام خدا

یکی از چندین مشکلاتی که بافندگان تابلو فرش دستباف با آن روبه رو هستند،عدم خرید تابلو فرش ها و یا در نظر گرفتن زمان های کوتاه برای بافت توسط شرکت های ارائه دهنده نخ ونقشه می باشد.از این رو این مجموعه برای حمایت از بافندگان مدت زمان بافت تابلو فرش های تضمین خرید را تا یک سال از زمان تحویل به مشتری در نظر گرفته است،بافندگان می توانند با کسب اطلاع از محصولات دارای تضمین خرید از دفتر فروش ویا از طریق نمایندگان تولیدی،خریدی هدفمندی داشته باشندودچارمشکل برای فروش تابلو فرش خود نگردند.


منبع :