گواهینامه ها
گواهینامه ها

پروانه تولید از وزارت صنعت،معدن وتجارت برای تولید به صورت غیر متمرکز

 

 

 

 پروانه کسب از اتحادیه فرش دستباف جهت ارائه محصولات در فروشگاههای فرش ثاقب تقی پور 

 

 

 

 

تولیدی فرش ثاقب تقی پور دارای گواهینامه مشتری مداری از QSسوئیس می باشد تا باخدمات هرچه بهتر بتواند قدمی در جهت رضایت مندی مشتری های محترم بردارد.

 


منبع : ًQS